Kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa kaiken ikäisille – ammattitaidolla ja sydämellä

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy on terveyspalvelualan ammattilainen vuodesta 1993. Tuotamme kotihoitoa, avohoitotyyppistä osastohoitoa Hoito-osasto Kotipolulla, tehostettua palveluasumista Karelia-kodissa sekä kotiin tuotavia ateriapalveluita omasta valmistuskeittiöstämme, Ruokala Kotipolulta.

Merkittävä palvelumuotomme on myös jokakeväinen liikkuvasta punkkibussista toteutettava TBE-rokotuskampanja. Perinteisesti olemme kiertäneet Pohjanmaan rannikon alueella, mutta kasvavan kysynnän vuoksi olemme tänä keväänä laajentamassa rokotuskampanjaa myös mm. Kajaanin seudulle.

Näiden varsinaisten terveydenhuollon palvelujen lisäksi vuokraamme Palvelukeskus Meriruukista toimintatiloja pienimuotoisesti itsenäisille terveydenhuollon ammatinharjoittajille ja viihtyisän kokouspaikan tiloja, jotka soveltuvat myös erilaisten perhe- ym. juhlien pitopaikaksi

Hoidon laatu on meille sydämen asia

Yrityksessämme on valmistunut vuonna 2008 laatuprojekti, joka tähtäsi SFS-EN ISO 9001:2008 -standardiin. Toteutimme sitä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Aikuisopiston kanssa, josta olemme saaneet asiantuntevaa ohjausta.

Sertifiointi koskee yrityksen yksiköistä Kotihoitoa ja Hoito-osasto Kotipolkua. Standardin voimassaolo on jatkuvan auditoinnin eli arvioinnin alaisena. Yksiköt toteuttavat säännöllisesti vuosittain ns. sisäisen auditoinnin ja SGS Fimko Oy ulkoisen eli perusauditoinnin.

Viimeisin ulkoinen perusauditointi suoritettiin marraskuussa 2013. Sen myötä laatustandardi on voimassa maaliskuuhun 2017 saakka. Laatuprojekti on jatkuvaa toimintaa hoitotyön ja hallinnon korkean laadun takaamiseksi.

Hoitotyömme arvoja ovat

  • asiakaslähtöisyys
  • kokonaisvaltaisuus
  • luottamuksellisuus
  • nopeus
  • joustavuus 

Yrityksemme palvelutoiminnot on sertifioitu ISO 9001:2008 -laatustandardin mukaisesti.

ISO 9001:2008 laatustandardi 

Suosittele meitä