Laatuprojekti

Yrityksessämme on valmistunut vuonna 2008 laatuprojekti, joka tähtäsi SFS-EN ISO 9001:2008 -standardiin. Toteutimme sitä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Aikuisopiston kanssa, josta olemme saaneet asiantuntevaa ohjausta.

Sertifiointi koskee yrityksen yksiköistä Kotihoitoa ja Hoito-osasto Kotipolkua.

Standardin voimassaolo on jatkuvan auditoinnin eli arvioinnin alaisena. Yksiköt toteuttavat säännöllisesti vuosittain ns. sisäisen auditoinnin ja SGS Fimko Oy ulkoisen eli perusauditoinnin. Viimeisin ulkoinen perusauditointi suoritettiin marraskuussa 2013. Sen myötä laatustandardi on voimassa maaliskuuhun 2017 saakka.

Laatuprojekti on jatkuvaa toimintaa hoitotyön ja hallinnon korkean laadun takaamiseksi.