Soitea ja Sotea

Sosiaali- ja terveyspalvelualan kokonaisuudistusta Sotea on Suomessa väännetty ja käännetty melkein joka kiveä myöten jo ainakin yhden kymmenen vuoden ajan. Hallituksella on kova kiire saada vihdoin tämä asia maaliin. Opposition tavoite näyttäisi olevan saada asia edelleen venymään, mielellään yli seuraavien eduskuntavaalien. Kovin hyvältä ei juuri nyt näytä, ainakaan hallituksen kannalta. Kiirettä ja kritiikkiä pukkaa.

Suomessa jo perustuslain mukaan kansalaisten hyvinvointi on valtion suojeluksessa. Julkisen vallan on turvattava kaikille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (19§). Tätä tehtävää hoitamaan on maassa oltava sellainen järjestelmä, että kenenkään sosiaalinen turvallisuus ei ole uhattuna. Jos julkinen valta – siis valtio, kunnat ja kuntien yhteenliittymät – eivät kykene tähän yksin, sen, siis julkisen vallan, on kutsuttava mukaan vastuunjakoon yksityisiä toimijoita eli yrityksiä ja ns. kolmannen sektorin toimijoita eli esim. yhdistyksiä.

Tämä julkisen vallan ”monopoli” sosiaali- ja terveyspalvelualalla murtuu vaivalloisesti, kitisten ja natisten. Monissa kunnissa ajatellaan edelleen, että meidän on yksin hoidettava tämä homma. Jotkut kunnat taas ovat antaneet julkisesti rahoitettujen palveluiden tuottamisvastuun kokonaan yksityisille toimijoille, yleensä suurille mammuttiyrityksille. Ja niitäkin kuntia on, joissa vastuuta on osittain jaettu myös yrityksille. Meitä mammutteja pienempiäkin yrityksiä on mukana tuottajina.

Keski-Pohjanmaalla järjestämisvastuuta kantaa pirteä ja kehittymishaluinen Soite-kuntayhtymä. Pieni verrattuna moneen muuhun aluehallintoon verrattuna, mutta pippurinen! Niin pippurinen, että ainakin näin yksityisen yrityksen näkökulmasta liiaksikin yrittää yksin selviytyä kasvavasta vastuusta. Toki tehtäviä on herunut meillekin, mutta enempäänkin olisimme valmiita. Monet meistä olemme investoineet merkittävästi omaan palveluvarustukseemme juuri siinä toivossa, että saisimme lisää vastuuta.

Julkinen sektori odottaa kuin kuuta nousevaa mitä valtionhallinto saa aikaan. Tuleeko maakuntauudistus ja valinnanvapaus ja milloin mahdollisesti.  Me yksityiset yritykset elämme kuitenkin hetkessä – nyt ja tässä – ja olisimme notkeina valmiit jo nyt lisätehtäviin. Me Soiten alueen yrittäjät huudamme päättäjien suuntaan: Antakaa meidän tehdä enemmän sitä työtä, jota me osaamme ja rakastamme. Emme ole uhka kenenkään työpaikoille, työtä riittää varmaan jokaiselle. Me sen sijaan olemme kovin riippuvaisia päätöksistänne. Meidän asiakkaamme kun tulevat melkein kokonaan Soiten suunnalta ja valtuuksin.

Mitä tahansa Sotelle tapahtuukin, Soite säilyy meidän yhteistyökumppaninamme. Ja ihmiset tarvitsevat kaiken aikaa laadukasta ja arvokasta hoivaa ja huolenpitoa. Siihen me olemme sitoutuneet!