Terveysasema ChydAntti osaksi Mehiläistä

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy:n toimintarakenne muuttui 1.9.2015 kun Terveysasema ChydAntti siirtyi osaksi Mehiläistä 1.9.2015 alkaen. Kaupan myötä Mehiläisen lääkärikeskus- ja työelämäpalvelut laajenevat Kokkolaan.

Terveysasema ChydAntti on Terttu ja Reijo Niemelän vuonna 2005 perustama lääkärikeskus, tuolloiselta nimeltään Työterveysasema TyöSyke, joka on 1.2.2010 eteenpäin toiminut nykyisellä nimellään moderneissa tiloissa Kokkolan keskustassa osoitteessa Rantakatu 2 B / Chydenia III.  Toiminnan pääpaino on ollut laadukkaissa työterveyspalveluissa, joiden piirissä on yli 3000 työntekijää Kokkolan alueella.

”Mehiläisen laajentuminen Kokkolaan on tärkeä askel kasvustrategiamme toteuttamisessa ja on erinomainen jatko vuoden sisään avatuille Rauman, Seinäjoen, Joensuun, Kemin ja Äänekosken lääkäriasemille. ChydAntti on erinomaisesti hoidettu yksikkö, joka mahdollistaa ensiluokkaisen palvelun niin valtakunnallisille työterveysasiakkaille kuin myös paikalisille yrityksille ja yksityisasiakkaille”, toteaa Mehiläisen terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Ove Uljas.

”Lähdimme hakemaan ChydAntin toiminnalle kotimaista jatkajaa. Mehiläisen kotimaistunut omistus sekä hoitotyömme arvomaailmaan sopivat toimintaa ohjaavat arvot olivat keskeisiä tekijöitä, joiden perusteella päädyimme neuvottelemaan Mehiläisen kanssa ChydAntin seuraavasta kehitysvaiheesta”, yrittäjät Terttu ja Reijo Niemelä toteavat.

Palvelupiste vaihtui nimeltään Mehiläinen Kokkolaksi.