Kotihoidon palveluita yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin

Kotihoidon palvelut ovat kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä hoito- ja hoivapalveluita. Hoitosuhteen alussa laaditaan aina jokaiselle asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaava hoito- ja palvelusuunnitelma. Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelun osaava ja terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilökunta tulee asiakkaan luo ja toteuttaa hoitosopimuksen mukaisia palveluita asiakkaalle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Kotipalveluilla tuetaan asiakkaan tai asiakasperheen omassa kodissaan pärjäämistä laitoshoidon sijaan.

Kotihoito lapsille, ikääntyneille ja sairaalasta kotiutuville

Yrityksemme tuottamat kotihoidon palvelut ovat tarjolla kaikille Kokkolan alueen asukkaille lapsiperheistä ikäihmisiin. Kotihoito ja kotisairaanhoito palvelevat viikon jokaisena päivänä, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Ikäihmiset

Ikäihmisten kotihoito on elämänlaatua, toimintakykyä ja turvallisuutta ylläpitävää hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoitomme kattaa sopimuksen mukaan niin sairaanhoidon, perushoidon kuin kodinhoidollisetkin työt.

Kotihoidon kustannuksiin on mahdollista saada avustusta mm. palvelusetelillä, kotitalousvähennyksellä sekä sairaanhoidollisista tehtävistä KELA-korvausta lääkärin hoitomääräyksellä.

Lapsiasiakkaat

Kotihoitomme suurin asiakasryhmä ovat aina olleet ikäihmiset. Nykyään kuitenkin yhä kasvava asiakasryhmä ovat vaikeasti sairaat tai vammaiset lapset. Tällöin hoito suunnitellaan aina tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa heidän tarpeensa huomioiden. 

Näitä vammaispalvelulain mukaisia palveluita tuotamme asiakkaan kotikunnan maksusitoumuksella.

Ateriapalvelut – elämänlaatua ja turvaa ikäihmisille

Ruokala Kotipolulta voit kotihoidon asiakkaana tilata lounaan myös suoraan kotiisi. Ateriapalvelu järjestetään kotiin kuljetettuna asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana. Palvelussa huomioidaan asiakkaan toiveet, erityisruokavaliot ja ruuan rakennemuutokset yksilöllisesti. Yksittäispakatut ateriat sisältävät lämpimän ruuan, salaatin, jälkiruuan sekä leivät ja levitteen.

Vuoden 2016 alusta olemme ottaneet palveluvalikoimaamme uuden ateriapalvelu + turvakäynnin. Tämän palvelun tarkoituksena on tarjota elämänlaatua ja turvaa ikäihmisten arkeen. Ateriapalvelu + turvakäynti sisältää monipuolisen aterian lisäksi hoitajan ½ tunnin kotikäynnin. Käynnin sisältö sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti (esim. postin haku, roskien vienti, pyykkihuolto, ruokailussa avustaminen, verenpaineen mittaus, voinnin seuranta tai muut pienet erikseen sovittavat kotityöt).

Ateriapalvelu on tarkoitettu kaikille kotihoidon tukemiseksi. 

Kotihoidon asiakkaamme ovat hyvissä käsissä

Yrityksemme palveluksessa on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja lähihoitajan ammatillisen koulutuksen saaneita ja hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä. Teemme työtämme ammattitaidolla ja sydämellä!  Jokaisen uuden asiakkaan kohdalla perehdytämme asiakkaalla tai perheessä käyvät hoitajat juuri kyseisen asiakkaan tilanteeseen. Tämä on koettu erittäin tärkeäksi erityisesti lapsiasiakkaiden kohdalla.

Asiakkaita koskevan tiedon käsittely on yrityksessämme atk-pohjaista ja luotettavaa. Yrityksellä on sitä varten oma suljettu tietoverkko sekä terveydenhuollon toimintaan suunniteltu asiakastietojärjestelmä.

Hoitotyömme periaatteet

  • Asiakaslähtöisyys
  • Kokonaisvaltaisuus
  • Luottamuksellisuus
  • Nopeus
  • Joustavuus
  • Omatoimisuuden ylläpitäminen
  • Yhteistyö
Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy tarjoaa tukea kotihoitoon

Kysy lisää!

Kotihoidon yksikön toiminnasta vastaavat  yksikönjohtaja Maija-Leena Vuolle puh. 044 7311 340 ja vastuuhoitaja Petra Koski, puh. 044 7311 347.

Palveluistamme ja hoidon kustannuksista saatte tietoa yrityksen keskustoimistosta, puh. 06 822 0345.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy / Kotihoito
Sairaalakatu 2d
67100 Kokkola

Puh. 06 822 0345
Fax 06 834 9080

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa